9/157
Arhitektura_kanala_Moskva-Volga_pod_red_Sushkevich_1939-028.jpg Выход из шлюза №1ThumbnailsArhitektura kanala Moskva-Volga pod red Sushkevich 1939-031Выход из шлюза №1ThumbnailsArhitektura kanala Moskva-Volga pod red Sushkevich 1939-031Выход из шлюза №1ThumbnailsArhitektura kanala Moskva-Volga pod red Sushkevich 1939-031