16/25
Lopatin_Moskva-Volga_1939-13.jpg Kanal Moskva-Volga Spravochnye dannye Pod red Firina 1936-22ThumbnailsStroitelu kanala 1937-07Kanal Moskva-Volga Spravochnye dannye Pod red Firina 1936-22ThumbnailsStroitelu kanala 1937-07Kanal Moskva-Volga Spravochnye dannye Pod red Firina 1936-22ThumbnailsStroitelu kanala 1937-07