23/157
Kanal_Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky_otchet_1940-055.jpg Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-054ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-062Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-054ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-062Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-054ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-062