29/157
Kanal_Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky_otchet_1940-133.jpg Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-129ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-138Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-129ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-138Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-129ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-138