19/157
Kanal_Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky_otchet_1940-017.jpg Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-004ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-026Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-004ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-026Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-004ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-026