21/157
Kanal_Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky_otchet_1940-027.jpg Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-026ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-054Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-026ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-054Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-026ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-054