28/157
Kanal_Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky_otchet_1940-129.jpg Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-078ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-133Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-078ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-133Kanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-078ThumbnailsKanal Moskva-Volga.1932-1937.Tehnichesky otchet 1940-133